bbj web hlavicka
arnika logo

Máme právo

Na ochranu spotřebitelů a veřejného zdraví před toxickými látkami

hračky pvc WEB

Všude kolem nás potkáváme množství toxických látek, které mohou být původcem řady vážných onemocnění včetně rakoviny, neplodnosti či degenerativních onemocnění. Vědecká obec často upozorňuje na to, že jsme vystaveni stovkám chemických látek a jejich vzájemnému působení v potravinách, ve vodě, v ovzduší. Dokázat přímý dopad té či oné látky na naše zdraví či konkrétní onemocnění je velmi složité a zdlouhavé. Navíc řada látek působí dlouhodobě a její dopady se mohou objevit desítky let poté, co jím byl náš organismus vystaven. Někdy dokonce působí na další generaci potomků.

Evropská legislativa se zasazuje o zákaz a omezení přenosu nejtoxičtějších látek  v životním prostředí, tzv. perzistentních organických látek, tedy POPs – persistent organic pollutants. Mezi ně patří jak pesticidy jako DDT, hexachlorbenzen, endosulfan, lindan či anthracen, těžké kovy včetně rtuti, olova a kadmia či PCB a dioxiny. Současně EU přijímá stále přísnější opatření na ochranu spotřebitelů. Přísná pravidla platí pro tyto skupiny výrobků:

 

HRAČKY

V hračkách a předmětech pro děti byly často nalezeny jedovaté látky, které děti nevědomky ocucávaly, vdechovaly a polykaly. Děti chrání evropská směrnice o bezpečnosti hraček (Toy Safety Directive 2009/48/EC) před např. karcinogeny, ftaláty a těžkými kovy v hračkách a potřebách pro děti. Arnika vám dále poradí, jak vybrat ekologickou hračku či školní pomůcku.

 

KOSMETIKA

Průměrná žena denně používá asi 10 různých kosmetických přípravků obsahujících stovky chemických látek, které se pokožkou dostávají přímo do krevního oběhu. Mnohé látky užívané v kosmetice byly současně označeny za potenciální karcinogeny či jiné jedy. Kosmetika je tak často zdrojem zdravotně závadných chemikálií. Evropská unie postupně zakazuje škodlivé látky včetně ftalátů a dalších látek ze skupiny tzv. CMR látek – karcinogenů, mutagenů či toxických látek pro reprodukci v kosmetice a omezuje koncentrace těch látek, u kterých bylo dokázáno, že mohou mít negativní vliv na lidské zdraví (např. parabeny, triclosan či formaldehyd). EU současně nařizuje výrobcům, aby spotřebitelům sdělovali podrobné složení kosmetických výrobků a varovali je například před obsahem nanočástic. Tím se výrazně podporují menší inovativní kosmetické firmy přicházející na trh s výrobky vyrobenými z přírodních a zdraví bezpečných surovin. Bohužel některé látky včetně parabenů či nanočástic jsou stále povoleny v kosmetice používat, ačkoli jsou již dnes k dispozici mnohé vědecké studie dokazující možné negativní účinky na naše zdraví.

 

ELEKTRONIKA

V elektrických a elektronických přístrojích můžeme nalézt množství těžkých kovů, bromovaných zpomalovačů hoření a jiných toxických látek. Evropská Unie také stála v čele iniciativy na omezení použití těžkých kovů a některých bromovaných zpomalovačů hoření v elektrických a elektronických přístrojích a chrání tak spotřebitele i životní prostředí před znečištěním těmito vysoce toxickými látkami. (tzv. ROHS směrnice) Paralelně s touto směrnicí byla také zavedena povinnost pro výrobce zajistit zpětný odběr elektrického a elektronického odpadu od spotřebitelů tak, aby nekončil na skládkách, ve spalovnách a neznečišťoval tak toxickými látkami životní prostředí.

 

ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

Ve zdravotnických zařízeních se používá množství zdravotnických pomůcek vyrobených z toxických látek, které mohou velmi negativně působit na pacienty a zbytečně je vystavovat dalším rizikům. Rtuť, PVC měkčené ftaláty či bromované zpomalovače hoření jsou příklady látek, které negativně působí na životní prostředí, a někdy i bezprostředně na zdraví pacientů. Co s tím? Řešením je náhrada rizikových zdravotnických pomůcek a materiálů za bezpečnější alternativy. I v ČR existuje řada nemocnic, které těmto rizikům aktivně předcházejí a dávají přednost netoxickým pomůckám.

 

OSTATNÍ VÝROBKY - CHEMIE VŠUDE KOLEM NÁS

 Chemické látky najdeme všude kolem nás – používají se snad ve všech odvětvích výroby od potravin, přes oblečení, elektroniku a automobily až po stavební materiály či hnojiva. Od roku 2007 platí v Evropské unii revoluční změna v legislativě vyžadující od výrobců chemikálií, aby prokázali, že jimi vyráběné chemické látky jsou bezpečné a je možno je dále používat ve výrobě. Látky vzbuzující velké obavy z negativních účinků na člověka i přírodu jsou zakázány a mají být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Více na stránkách Arniky, věnovaných REACHi či na odkaze k chemického domu.

Dobrým příkladem, kde REACH pomáhá ozdravit výrobu je nábytek a stavební materiály, které často obsahovaly těkavé organické látky, rozpouštědla a pigmenty s obsahem těžké kovy včetně olova a arsenu

Bohužel této praxi se výrobci snaží často vyhýbat a k tomu, aby byla látka schválena evropskými úřady, není třeba dokládat dostatečné vědecké informace. V praxi jsou někdy nebezpečné látky nahrazeny alternativou, u které však nebyla zcela prokázána její zdravotní nezávadnost.

V České republice působí také několik velkých chemických závodů, které vyrábějí nebezpečné chemikálie, jejichž emise nejsou dokonale kontrolovány, a tak končí v odpadních vodách, ovzduší a v půdě. Pozornost médií a ekologů poutala v posledních letech zejména Spolana Neratovice Spolchemie.

bbj web nenechte se otravit

Zeptejte se

 1. Jméno
  Napište své jméno.
 2. E-mail
  Neplatná emailová adresa.
 3. Dotaz
  Napište dotaz.
 4. Opište znaky
  Opište znaky Neplatné zadání

Užitečné odkazy

Návrhy zákonných opatření vycházející z reakcí občanů pro české europoslance.

Prezentace ze semináře pro ekoporadce.

Výsledky fotosoutěže