bbj web hlavicka
arnika logo

Vědět o toxických látkách ve výrobcích denní spotřeby

lahvicka BPA WEBTaké jste někdy nemile překvapeni zprávou z tisku o tom, co za jedy může obsahovat panenka Barbie, hrneček na kávu, váš oblíbený šampon či nová kuchyňská linka? Naštěstí mají čeští spotřebitelé stále více možností zjistit, zda se ve zboží prodávaném na evropském trhu nevyskytují zdraví škodlivé látky. Povinnost označit složení výrobků a potravin navíc motivuje výrobce přicházet na trh s výrobky, které škodlivé látky neobsahují. Zákazníci a spotřebitelé na základě takových informací dávají přirozeně přednost zboží, které neobsahuje toxické látky. Arnika se již mnohokrát zasloužila o to, aby spotřebitelé byli varováni před přítomností velmi toxických látek v potravinách např. rtuťi v rybách či dioxinech v potravinách. Pravidelně se věnuje také testování různých výrobků na obsah toxických látek, jako jsou ftaláty v hračkách či školních pomůckách. V praxi pak existují mnohé nástroje, které pomáhají spotřebitelům zjistit co nejvíce informací o bezpečnosti a nezávadnosti výrobků.

 

 EKOZNAČENÍ

EU podporuje možnost spotřebitelů rozhodnout se pro čistý a zdravý výrobek podporou tzv.ekoznačení. Takové bio výrobky mohou být dražší, na druhou stranu často podporují místní či malé výrobce, snižují zatížení životního prostředí chemickými látkami. V ČR se setkáváme s označením bio nejčastěji u potravin, kosmetiky a čisticích prostředků.Více informací najdete na stránkách Ekologického institutu Veronica v sekci Zelené nakupování.

 

RAPEX

Díky členství v Evropské unii, jsme již 10 let varováni před nebezpečnými výrobky s obsahem toxických látek (RAPEX). Zde členské státy uveřejňují seznamy výrobků, které jejich inspekce označily jako závadné a nesplňující přísné ekologické, zdravotní a bezpečnostní standarty dané evropskou legislativou. Takové výrobky pak musejí být z evropského trhu staženy. Aktuální informace o nebezpečných výrobcích naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví a České obchodní inspekce. Informace o všech výrobcích z EU naleznete v databázi Rapex.

 

REACH

Od poloviny roku 2007 platí v EU nová legislativa týkající se průmyslových chemikálií, zkráceně nazývaná REACH (Registrace, vyhodnocení, povolování a zákaz chemických látek – registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals). Ačkoli má také své slabé stránky, dává evropským spotřebitelům lepší práva. Nové předpisy poskytují lidem “právo vědět” o nejnebezpečnějších látkách obsažených ve výrobcích. Jakákoliv firma je povinna Vám do 45 dnů na Vaši žádost sdělit, zda daný výrobek obsahuje látky zařazené v rámci REACH na seznam nejvíce nebezpečných chemických látek (tzv. “kandidátský seznam” látek vyvolávajících zvlášť velké obavy). Firma Vám také musí poskytnout dostatek informací, jež Vám umožní bezpečné používání výrobku. Informace můžete požadovat před anebo po jeho zakoupení.

 

Podle nové evropské legislativy patří mezi nejnebezpečnější látky, tedy “látky vyvolávající zvlášť velké obavy“, takové, které:

 

• způsobují rakovinu (karcinogeny);

• mění DNA (mutageny);

• poškozují plodnost či plod (reprotoxické);

• těžce se rozkládají v životním prostředí, hromadí se v těle, nebo mohou být jedovaté (persistentní, bioakumulativní, toxické);

• mají pravděpodobně jiné nepříznivé účinky (vyvolávající srovnatelné obavy);

 

 

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠTĚNÍ

Integrovaný registr znečištění (dostupný na www.irz.cz) poskytuje českým občanům informace o vypouštění chemických toxických látek do životního prostředí skrze pravidelné hlášení průmyslových a zemědělských podniků. Díky takovému zdroji informací má Arnika možnost každoročně zveřejňovat žebříčky největších znečišťovatelů a zejména obecní a krajští zastupitelé využívají tento zdroj k tlaku na takové firmy, aby vypouštění chemických látek poškozujících zdraví omezovaly. IRZ vznikl na základě závazků, které ČR přijala před vstupem do EU, aby splnila požadavky na svobodný přístup veřejnosti k těmto informacím vytvořila za tímto účelem registr úniků a přenosů znečišťujících látek. E vropská Unie pak informace z IRZ a registrů v dalších zemích EU sestavuje evropský registr znečišťování E-PRTR, tzv. European Pollutant Releases and Transfer Register. Evropské státy včetně ČR mají o něco přísnější požadavky na své podniky než Evropská unie - např. IRZ požaduje požaduje evidovat o něco více látek než E-PRTR – to se týká styrenu a formaldehydu, a požaduje evidovat také toxické látky v odpadech.

 

bbj web nenechte se otravit

Zeptejte se

 1. Jméno
  Napište své jméno.
 2. E-mail
  Neplatná emailová adresa.
 3. Dotaz
  Napište dotaz.
 4. Opište znaky
  Opište znaky Neplatné zadání

Užitečné odkazy

Návrhy zákonných opatření vycházející z reakcí občanů pro české europoslance.

Prezentace ze semináře pro ekoporadce.

Výsledky fotosoutěže