bbj web hlavicka
arnika logo

Jak vybrat ty správné školní pomůcky?

Rádce rodičů, jak vybírat bezpečné školní pomůcky a čemu se při výběru vyhnout:

A. ŠKOLNÍ BATOHY

B. KRABICE NA SVAČINU DO ŠKOLY A LAHVE NA PITÍ PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ

C. UČEBNICE A SEŠITY

D. PERA, TUŽKY, PASTELKY, FIXY A POPISOVAČE

E. VOSKOVKY A BARVY

F. MODELOVACÍ HMOTY

H. DESKY, POŘADAČE A POMŮCKY PRO USKLADNĚNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB

JAKÉ PŘEDPISY SE NA TYTO VÝROBKY VZTAHUJÍ V EU?

A. ŠKOLNÍ BATOHY.
Pokud jde o batohy, je nezbytné, aby byly pro vaše dítě zdravé a bezpečné. Záda batohu by měla být vyztužená, batoh by měl mít široké popruhy, měl by být lehký, ale mít dostatečný počet kapes a dostatek prostoru. Pokud má batoh reflexní prvky, je dítě více chráněné před zraněním při automobilové nehodě. V případě batohů je jasná pravda, že pokud vyberete nejlevnější model, budete mít méně trvanlivý batoh. Oblíbený filmový hrdina vašeho dítěte, jehož obrázek je na batohu, už v příštím roce pravděpodobně nebude zajímavý, proto vybírejte univerzálnější model.

Vyhněte se měkčenému PVC (například umělá kůže je vyrobená z PVC), které může obsahovat škodlivá změkčovadla, jako jsou ftaláty. Nejenže se do PVC přidávají toxické přísady, jako je olovo, kadmium a organické sloučeniny cínu, mnohokrát bylo prokázáno, že se z něho uvolňují změkčovadla. Děti je poté vdechují nebo se do těla dítěte vstřebávají jinak. Existuje rovněž několik výrobců, kteří nabízejí batohy vyrobené z recyklovaných plastových lahví (PET).

B. KRABICE NA SVAČINU DO ŠKOLY A LAHVE NA PITÍ PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ.
Svačina by se měla nosit v krabicích pro opakované použití. Opět doporučujeme, abyste se vyhnuli krabicím na svačinu z PVC (které nesou označení PVC nebo vinyl, plast č. 3). Krabice, které je vhodné vybrat, někdy nesou označení "neobsahuje PVC", nebo jsou prostě vyrobené z jiných plastů (jiných než plastu č. 3 – často PP, PE). Pokud jde o pití, používejte znovu plastové lahve, které by se jinak vyhazovaly. Náklady jsou minimální. Řada firem také prodává lahve pro opakované použití. Existuje však ještě další plast, kterému je potřeba se vyhnout nebo si na něj dávat pozor – polykarbonát (PC). Polykarbonát často obsahuje toxickou přísadu bisfenol A (BPA).

BPA je chemická látka působící jako silný endokrinní disruptor, která narušuje působení hormonu estrogenu. Vědci vyjadřují řadu obav týkajících se vystavení účinkům BPA v průběhu těhotenství a raného dětství. Bylo prokázáno, že BPA má již při velmi nízkých dávkách nepříznivé zdravotní účinky na ženskou rozmnožovací soustavu a plodnost. Vzhledem k těmto obavám EU zakázala používání BPA v kojeneckých lahvích. Nicméně plastové krabice na potraviny, plechovky, lahve a nádobí mohou i nadále obsahovat BPA, což vzbuzuje u vědců mnoho obav. Vzhledem k tomu, že vědecké důkazy dokládají, jaké účinky mají i nízké dávky BPA, je nezbytné přestat používat BPA a zakázat ho ve všech výrobcích, které přicházejí do styku s potravinami nebo které používají děti.

C. UČEBNICE A SEŠITY

Učebnice můžete koupit z druhé ruky, čímž šetříte peníze i životní prostředí. Pokud používáte obaly na knihy, měly by být vyrobené z polyetylenu. Nebo si můžete vyrobit své vlastní obaly ze starého kalendáře či jiného typu použitého tvrdého papíru.

Je možné koupit sešity všech možných typů z recyklovaného papíru. Recyklovaný papír šetří životní prostředí mnoha způsoby: Jedna tuna recyklovaného papíru zachrání před poražením 17 stromů. Recyklací papíru se ve srovnání s výrobou papíru běžným způsobem ušetří 50 % energie a 40 % vody. Znečištění vody a ovzduší se ve srovnání s výrobou papíru ze dřeva rovněž snižuje o 75 % respektive o 35 %. Recyklovaný papír je někdy dražší než běžný papír, v důsledku menšího zájmu spotřebitelů a nižšího objemu prodeje.

FSC – Forest Stewardship Council
Touto ekoznačkou se certifikují všechny výrobky ze dřeva, včetně papíru, vyrobené ze stromů pěstovaných udržitelným způsobem, což znamená, že používané lesnické postupy jsou vhodné z hlediska životního prostředí i ze sociálního hlediska a ekonomicky životaschopné. Jednodušeji řečeno, pěstování stromů v certifikovaném lese zajišťuje, že se zachovává biodiverzita a dodržují se pravidla udržitelného lesnictví. Kromě toho mají firmy povinnost chovat se správně ve vztahu k lidem pracujícím v lese.

D. PERA, TUŽKY, PASTELKY, FIXY A POPISOVAČE

U tužek a pastelek je nejlepší volbou přírodně zbarvené dřevo. Běžné pastelky jsou horší než pastelky z přírodního dřeva, jelikož mohou být natřené toxickými barvami, které mohou obsahovat i těžké kovy, jako je olovo a kadmium. Některé obchody nabízejí dokonce tužky a pastelky vyrobené z recyklovaných novin místo ze dřeva.

Popisovače, fixy a kuličková pera jsou obecně vyrobeny z plastu a barva je v nich uchovávána v absorpčním materiálu. Až do počátku 90. let 20. století se jako nejběžnější rozpouštědla pro tyto barvy používaly toluen a xylen. Tyto dvě látky jsou jednak škodlivé a jednak velmi silně páchnou. Dnes se barvy obvykle vyrábějí na alkoholové bázi. Barvy šetrnější k životnímu prostředí jsou na bázi vody a nepřidávají se do nich ani organická rozpouštědla ani toxické konzervační přísady, jako je formaldehyd. Popisovače na bázi vody lze také snáze smýt. Mnoho výrobců nabízí "zelená" pera a tužky i fixy, které by neměly obsahovat toxické látky a měly by být vyrobené například z recyklovaného plastu.

E. VOSKOVKY A BARVY

Voskovky nejsou příliš vhodné pro malé děti, protože jsou v nich často toxická barviva obsahující stopy olova, kadmia a jiných těžkých kovů v množství přesahujícím bezpečnou úroveň. Běžné voskovky jsou vyrobené z parafinového vosku, který se v životním prostředí snadno neodbourává a může být toxický při vdechnutí nebo požití. Správnou volbou mohou být "zelené" voskovky vyrobené ze včelího vosku, s přírodními barvivy, obalené recyklovaným papírem.

Prstové barvy a vodové barvy jsou obecně lepší než tempery a olejové barvy. Prstové barvy mají přicházet do přímého styku s kůží a dokonce se počítá s tím, že je děti mohou neúmyslně sníst. Má se tudíž zato, že mají být méně toxické. Obecně se vyrábějí z vody, křídy a minerálních pigmentů nebo potravinářských barviv. Kromě toho do nich výrobci přidávají hořké, ale netoxické, přísady, aby děti barvy nejedly. Opět platí, že na prstové barvy vyrobené v EU se vztahují přísnější předpisy platné pro hračky a výrobky pro děti. I přesto nezávislá německá organizace provádějící testy (Oekotest DE) nalezla v prstových barvách zvýšené koncentrace látek, které jsou alergenní a mohou způsobovat rakovinu. Množství těchto látek nalezené v prstových barvách bylo nicméně dosti nízké. Vodové barvy jsou vodou rozpustné a obecně by měly obsahovat malá množství pigmentů, které se nevypařují do okolního vzduchu. Těmito barvami se však nemá malovat na kůži.

Olejové barvy a tempery jsou méně vhodné, zejména pro malé děti. Obsahují více pigmentů a barviv, které mohou obsahovat toxické chemikálie, včetně těžkých kovů. Anilinové barvy s sebou nesou další riziko, protože se často rozkládají na aromatické aniliny, které mohou být karcinogenní. Tyto barvy jsou méně bezpečné, takže by se mělo přísně dbát na to, aby nepřišly do styku s kůží nebo nedošlo dokonce k jejich požití.

F. MODELOVACÍ HMOTY

U modelovacích hmot obecně platí, že je potřeba vyhnout se hmotám vyrobeným z PVC. Často jsou měkčené velkým množství změkčovadel (11 - 14 %), jako jsou ftaláty, které se mohou z hmoty uvolňovat a odpařovat. Děti je pak vdechují a vstřebávají přes kůži. Toxicita ftalátů je podrobně popsaná v kapitole týkající se kosmetiky.

Další "tradiční" plastické hmoty jsou vyrobené z kaolinu, parafinu nebo včelího vosku, barviv a škrobu. Lze je používat opakovaně. Kaolin může být někdy kontaminovaný těžkými kovy, jako je olovo, kadmium a chrom.

Dobrou volbou jsou hmoty vyrobené z mouky, jako je hmota Play-Doh, nebo hmoty vyrobené z hlíny, jako je hmota Crayola a Air-Dry-Clay. Na vzduchu vyschnou a poté je lze zamést nebo vysát vysavačem. Obsahují rovněž potravinářská konzervační činidla a jsou rozpustné ve vodě. Na internetu je k dispozici řada receptů, jak si můžete z přírodních materiálů a potravin (pšenice, vody, soli, jílu, písku, kukuřičného škrobu ...) vyrobit vlastní modelovací hmotu.

Oblíbené jsou modelovací hmoty vypalované v troubě (FIMO), které jsou vyrobené z PVC měkčeného změkčovadly. Firma vyrábějící FIMO hmotu tvrdí, že nahradila ftaláty, zakázané směrnicí EU o bezpečnosti hraček, bezpečnějšími chemikáliemi (teplota, při které se hmota vypaluje v troubě, se snížila ze 130 na 110 °C). Zejména u malých dětí doporučujeme, abyste byli opatrní a hmotám z PVC se zcela vyhnuli.

G. LEPIDLA

Existuje několik typů lepidel. Je potřeba vyhnout se lepidlům na bázi organických rozpouštědel – při práci s nimi je potřeba používat zvláštní postupy a často jsou toxická v důsledku toho, že se z nich v průběhu procesu zasychání odpařují škodlivé látky. U lepidel tohoto typu vyrobených v EU obecně platí, že mají na štítku varování (například Zabraňte styku s očima, Dráždí kůži apod.). Pro děti jsou bezpečné lepicí tyčinky a pasty na bázi kukuřičného škrobu, bílkovin a jiných potravinářských složek, s minimem toxických přísad. V průběhu zasychání se z nich odpařuje pouze voda a obsahují potravinářská konzervační činidla.

H. DESKY, POŘADAČE A POMŮCKY PRO USKLADNĚNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB

Je lepší, pokud desky a pořadače nejsou vyrobené z plastu, ale z recyklovaného papíru nebo kartonu a látky. Vyhýbejte se zejména deskám z PVC. Na stůl vašeho dítěte se hodí také krabičky ze dřeva a papíru. Další možností jsou pletené košíky od místního řemeslníka nebo krabičky a nádoby vyrobené z ratanu, bambusu, mořské trávy či palmových listů, které prodává například IKEA.

JAKÉ PŘEDPISY SE NA TYTO VÝROBKY VZTAHUJÍ V EU?
Podle předpisů platných v EU se na školní potřeby a jiné spotřební výrobky vztahuje nařízení REACH. Chemické látky, jejichž používání je podle REACH zakázáno, nesmí být přítomné ve spotřebním zboží vyrobeném v EU. Ještě přísnější předpisy platí pro hračky a předměty pro péči o děti. Některé školní potřeby, jako jsou voskovky, barvy a modelovací hmoty, se považují za hračky a platí tedy pro ně zmíněné přísnější předpisy (směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček). To znamená, že předměty pro péči o děti určené pro děti do věku 14 let nesmí obsahovat nebezpečné chemikálie včetně CMR (karcinogenů, mutagenů a reprotoxinů), alergenů, senzibilizačních látek, niklu, benzenu, ftalátů atd.

bbj web nenechte se otravit

Zeptejte se

 1. Jméno
  Napište své jméno.
 2. E-mail
  Neplatná emailová adresa.
 3. Dotaz
  Napište dotaz.
 4. Opište znaky
  Opište znaky Neplatné zadání

Užitečné odkazy

Návrhy zákonných opatření vycházející z reakcí občanů pro české europoslance.

Prezentace ze semináře pro ekoporadce.

Výsledky fotosoutěže